ПРАВИЛА УЧАСТІ
1
Заповнюй форму реєстрації
2
Чекай на дзвінок ведучих Люкс ФМ
3
Отримуй сертифікат щоп’ятниці

Правила участі

Організатор Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕЙЛМЕДІА», адреса місцезнаходження: 03150, Київ, вул. Ямська, будинок № 41, оф. 5.

Для проведення Активності Організатор має право залучати третіх осіб.

Дана Активність не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

Правила даної Активності розміщені на сторінці проекту на сайті sekretykrasy.lux.fm

1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ

1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років, за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – «Учасник Активності»/«Учасники Активності»).

1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:

1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил.

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором;


2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

2.1. Період проведення Активності — з 10 години 01 хвилини за київським часом «19» листопада 2018 року по 18 годину 00 хвилину за київським часом «14» грудня 2018 року (далі по тексту – «Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна стати Учасником Активності, та відповідно період протягом якого визначаються Учасники, що здобувають право на отримання Заохочень Активності.

2.2. Активність проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та території проведення операції Об'єднаних сил.

2.3. Організатор Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території, а також інших умов проведення даної Активності, шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті http://sekretykrasy.lux.fm. Якщо Учасник продовжує брати учать в Активності після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.

2.4. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит Організатора Активності погодження на використання наданої ним інформації без будь яких додаткових умов (в межах необхідних для участі в Активності) Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, у тому числі право публікації його імені, прізвища та іншої інформації на сайті проекту http://sekretykrasy.lux.fm

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ

3.1. Щоб стати Учасником Активності та мати можливість претендувати на Заохочення Активності, необхідно в Період проведення Активності заповнити форму реєстрації на сторінці Активності «Секрети краси» на сайті http://sekretykrasy.lux.fm.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ

4.1. Визначення Переможця відбувається кожної п’ятниці у період проведення Активності за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, а саме:

23.11.2018 року після 20:00 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 10 годин 01 хвилин 19.11.2018 по 18 годину 00 хвилин 23.11.2018

30.11.2018 року  після 20:00 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 18 години 31 хвилини 23.11.2018 по 18 годину 00 хвилин 30.11.2018 

07.12.2018 року  після 20:00 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 18 години 31 хвилини 30.11.2018 по 18 годину 00 хвилин 07.12.2018 

14.12.2018 року  після 20:00 серед усіх Учасників, які виконали дії згідно п.3.1. цих правил, у період з 18 години 31 хвилини 07.12.2018 по 18 годину 00 хвилин 14.12.2018 

Учаснику, що визначений за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, як Переможець, телефонують ведучі радіо Люкс ФМ (у день визначення Переможця). Такий Учасник має підняти слухавку. Якщо Учасник не підіймає слухавку, ведучі телефонують наступному за списком random.org Учаснику – до третього Учасника включно. Ведучі радіо Люкс ФМ вітатимуть Переможця у прямому ефірі.

Учасник може стати Переможцем та отримати право на Заохочення тижня лише 1 раз.

4.2. За результатами визначення Переможців Активності, які отримають право на здобуття Заохочення Активності, що вказані у п. 4.1. цих Правил, Переможці отримають право на здобуття Заохочень, за умови виконання усіх вимог даних Правил.

4.3. Імена Учасників, що були визначені як Переможці тижня, будуть оголошені в ефірі радіостанції «Люкс ФМ» 23.11.2019, 30.11.2018, 07.12.2018, 14.12.2018.


4.4. Учасник, що був визначений, як Переможець тижня, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня визначення його як Переможця тижня, надати наступні документи та інформацію на електронну пошту: sekretyluxfm@gmail.com, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України,  або скановану копію ID картки (з двох сторін), скановану копію картки фізичної особи - платника податків (ідентифікаційний номер), копії повинні бути чіткими та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора; поштову адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер відділення Нової пошти, з якої особа бажає отримати Заохочення, контактний (мобільний) номер телефону.

4.5. У разі, якщо особа, що була визначена як Переможець, не виконала умов, визначених п. 4.4., така особа не отримує право на отримання відповідно Заохочення тижня.

4.6. Результати визначення Переможців Активності, які отримають Заохочення, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Організатор Активності залишає за собою право відмовити у видачі Заохочення або повторного визначення Переможця Активності.

4.7. Імена Переможців будуть опубліковані на сайті http://sekretykrasy.lux.fm щопонеділка, а саме: 26.11.2018, 03.12.2018, 10.12.2018, 17.12.2018.

5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

5.1. Заохочувальний  фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Організатором Активності (збільшена/зменшена або Організатор може включити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

5.2. Заохочувальний фонд Активності складається з чотирьох Заохочень за період Активності, а саме:

5.2.1. Заохочення тижня – річний сертифікат на суму 5000 грн. на косметику ТМ «Bielita» та ТМ «ВІТЭКС» – 4 штуки.

5.2.2. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну та поверненню не підлягає.

5.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання,  тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.

5.5. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Організатором Активності на власний розсуд.

5.6. Організатор Активності не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

5.7. Модель, форма, колір Заохочення тижня може відрізнятися від зображень на Сайті Активності.


6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ

6.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі  умови цих Правил, шляхом надсилання за адресою, які Учасник вказав у заявці на отримання Заохочення. Заохочення надсилається протягом 45 календарних днів з моменту підтвердження прийняття Організатором Активності необхідної інформації від Учасника Активності. Вартість доставки Заохочення тижня оплачується відповідно Переможцем тижня.

Увага! Організатор не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних.

Організатор не несе відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку. 

6.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.

6.3. Організатор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.

6.4. ОргаMitsubishiнізатор має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.

6.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7. ПРАВОВІ УМОВИ

7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.

7.2. Організатор не компенсує Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Організатора.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний  повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані. 

8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності, Учасник Активності має надати  інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

Поки невідомі переможці

ПЕРЕМОЖЦІ

 • ПОДАРУНОК
ПІБ ДАТА МІСТО
ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ
ДАНІ УСПІШНО ЗБЕРЕЖЕНО

Початок реєстрації чеків з 6 жовтня.

Офіційний імпортер білоруської косметики Bielita Вітэкс на території України.
Продаж В усіх роздрібних мережах України, інтернет магазинах, мережах аптек.
Краще підприємство 2017 року
Краще підприємство 2017 року
 • Досконале волосся (Perfect Hair)
  Подаруйте своєму волоссю красу і досконалість! Красиве ідеальне волосся без особливих зусиль? Тепер це можливо! Лінія «Досконале волосся» - це гамма BB засобів для волосся, головна перевага яких - багатофункціональність. BB засоби лінії дозволяють добитися ефекту відвідування перукарського салону, не виходячи з дому. Вони перетворюють Ваше волосся, дарують йому здоров'я і чудову красу! Тепер Ви отримаєте максимальний ефект від догляду за своїм волоссям при мінімальних витратах часу і зусиль.

  Детальніше на сайті:
  www.vladicom.com
 • MEZOcomplex
  MEZOcomplex - гідна альтернатива мезоін'екціям! Комплексний догляд за шкірою обличчя, волосся і тіла! Сучасні високоякісні компоненти забезпечать зволоження, живлення, ліфтинг і антицелюлітну дію. Ви не перевершені, а ін’єкції нехай зачекають!  Детальніше на сайті:
  www.vladicom.com
 • Продукти лінії Black Clean
  Бамбукове вугілля в народі отримало назву «чорний діамант». Протягом століть воно використовується в медицині і косметології в Єгипті, Китаї, Індії, Японії. Цілющі властивості вугілля бамбука були описані Гіппократом ще у 40-му році до н.е. Щоб отримати "чорний діамант", відбирають рослини віком від 3 до 5 років, ретельно сортують їх і поміщають в спеціальну піч, де вони прогріваються без доступу кисню. Косметика з додаванням бамбукового вугілля, як магніт, притягує забруднення, токсини, надлишки шкірного жиру і виводить їх зі шкіри.

  Детальніше на сайті:
  www.vladicom.com